Tarım Bakanlığı, hibe projeleri açıkladı...

Tebliğe göre  yatırımın niteliği ve hibeye esas proje miktarları açıklandı.

İşte Yatırım tutarları ve destekleme oranları;

Yatırım konuları;

1-Ekonomik Yatırım Konularında;

a) Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar, Yeni Tesislerin Yapımı, Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması, Faal Olan Mevcut Tesislerin Kapasite Artırımı ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyonu Konuları,

b) Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar,

c) Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

ç) Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar

d) Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

Yatırım tutarları ve destekleme oranları;

Yatırımın Niteliği

Hibeye Esas Proje Tutarı

(TL)

Yeni Tesis

3.500.000,00

Kısmen Yapılmış(Tamamlama)

2.500.000,00

Kapasite Artırımı,

2.000.000,00

Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon

2.000.000,00

 • Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
 • Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.
 • Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Başvuru Süresi;

Başvurular, uygulama rehberinin yayımı 31/10/2021 tarihinden başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59’ da sona erecektir.

Başvurulacak Yer;

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını “www.tarimorman.gov.tr” (https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden yaparlar.

Daha detaylı bilgi almak için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ No: 2020/25 (D.T:2021/35), 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan Uygulama Rehberi 31.10.2021 tarihi itibari ile Bakanlığımız Web sitesi üzerinden yayımı yapılmış olup, Başvurular 17.12.2021 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

Yatırım konuları;

2020/25(D.T. 2021/35)No.lu Tebliğ kapsamında, 81 ilde kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları A iş planı ve B iş planı olarak değerlendirilecektir.

 • A iş planı kapsamında; makine-ekipman alımları, (Desteklenecek makine ekipman listesi Ek-1a’da verilmiş olup Referans fiyat listesi EK-1b’de yayımlanmıştır.

 • B iş planı kapsamında;
 • Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
 • Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi (Akıllı tarım sistemleri)
 • El sanatları ve katma değerli ürünler,
 • İpek böceği yetiştiriciliği,
 • Su ürünleri yetiştiriciliği,
 • Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,
 • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği

yatırımları destek kapsamındadır.

Yatırım tutarları ve destekleme oranları;

a) 2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında A iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 300.000 TL, B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 600.000 TL üst limitini geçemez.

b) B iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

c) Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas makine-ekipman alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam makine-ekipman alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

A İş Planı Başvuruları Genel Hususlar

A iş planı için sadece Ek-1a’da yer alan makine-ekipman listesindeki 1 makine için proje başvurusunda bulunulabilir.

• A iş planı kapsamında 0-40.000 TL ve 40.001 TL–300.000 TL arasında bütçelendirilen makine-ekipman için proje başvurusunda bulunulabilir. A iş planı kapsamında yapılacak 0-40.000 TL arasındaki makine-ekipman başvuruları öncelikli olarak değerlendirilir.

B İş Planı Başvuruları Genel Hususlar

B iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

• B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 600.000 TL üst limitinin üstünde olan yatırımlarda, bu üst limiti geçen kısım desteklenmeyecek olup bu miktar yatırımcı tarafından ayni katkı ile karşılanacaktır.

Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

a) 2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

b) Kırsal ekonomik altyapı konularından el sanatları ve katma değerli ürünler hariç, B iş planı kapsamında proje sunacak başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir. A iş planı kapsamında proje sunacak başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ise; son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekmektedir.

Başvurulacak Yer;

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını “www.tarimorman.gov.tr” (https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden yaparlar.

Daha detaylı bilgi almak için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yatırım Süresi;

Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi 30/11/2022’dir.

A İş Planı Kapsamında Talep Edilecek Makine Ekipman Listesi (Ek-1a)

Not 1: Aşağıdaki listede belirtilen makine-ekipmanlardan, 0-40.000,00 TL arasında fiyatlandırılan makine-ekipman talepleri öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Not 2: A iş planı kapsamında yukarıda belirtilen makine-ekipman listesindeki sadece 1 makine için proje başvurusunda bulunulabilir.  

MAKİNE-EKİPMANLAR

1. Ağaç Gövdesi Silkeleme Makineleri (Ceviz-Badem-Fındık-Zeytin Vb.) Meyve Ağaçlari

2. Akülü Meyve Budama Makası Ve Budama Testeresi

3. Anıza Ekim Makinesi (Mibzer)

4. Antep Fıstığı Soyma Makinesi

5. Arıcılık Makine Ve  Ekipmanları

6. Atomizör

7. Badem Kırma Makinesi

8. Badem Soyma Makinesi

9. Bal Paketleme Ve Etiketleme Makinesi

10. Balya Makinesi (Haşbaylı/ Haşbaysız)

11. Biçer /Biçer Bağlar

12. Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Ekipmanlar 

13. Buzağı Besleme Robotu

14. Buzağı Mama Makinesi

15. Buzlama Makinesi (Su Ürünleri İçin)

16. Canlı Balık Nakil Tankı

17. Çayır Biçme Makinesi ( Diskli/Tamburlu)

18. Çekilir Tip Pamuk Toplama Makinesi

19. Ceviz Kırma/Kurutma/Soyma Makineleri

20. Dal Öğütme Makinesi

21. Dal Parçalama Makinesi

22. Dipkazan

23. Ekim,Dikim Ve Söküm Makineleri

24. File Sistemi Kurulması

25. Fındık Harman Makinesi

26. Fındık Kurutma Makinesi

27. Fındık Toplama Makinesi

28. Goble Diskaro / Diskaro

29. Gübre Dağıtma Makineleri/Römorku/Tankeri (Katı-Sıvı-Kimyevi)

30. Gübre Seperatörü/Gübre Sıyırıcı/Gübre Karıştırıcı/Gübre Pompası

31. Gübre Sıyırma Robotu

32. Güneş Paneli / Kollektör ( 3kW’ya kadar)

33. Hasat-Harman Makineleri

34. Hayvan Kaşıma Firçası

35. Koyun ve Keçi Kırkma Makinesi

36. Kültivatör

37. Kuluçka Dolabi (İnkübasyon Kabini Su Ürünleri)

38. Lazerli Tesviye Makinesi

39. Meyve Budama Ekipmanları

40. Meyve Hasat Rampası

41. Meyve-Sebze Kurutma Makinesi

42. Mibzer (Pnömatik/Üniversal)

43. Motorlu Çapa Makinesi

44. Motorlu Çapa Makinesi (5,5-12hp arasi Marşlı-Marşsız-Benzinli-Dizel-Manuel olabilir.)

45. Motorlu-Şarjlı Testere/Tırpan

46. Oran Kontrollü İlaçlama Makinesi

47. Oran Kontrollü Sıvı Gübre Dağıtma Makinesi

48. Pulluk

49. Pülverizatör

50. Rotovatör Ve Rotatiller

51. Sap Parçalama Makinesi

52. Sap Toplamalı Saman Makinesi 

53. Siirt Fistiği Suni Tozlama Makinesi

54. Silaj Makineleri

55. Sıra Arası Çapa Makinesi

56. Su Ürünleri Makine Ve Ekipmanları

57. Sürü Yönetim Programı

58. Süt Analiz Cihazları

59. Süt Krema Makinesi

60. Süt Soğutma Tankı (Mobil/Sabit, en fazla 2000 litre kapasiteli)

61. Tahıl Kurutma Makinesi (Mobil)

62. Tambur Filtre (Su Ürünleri İçin)

63. Tarım Römorku (3-10 Tona Kadar Taşima Kapasiteli, Yandan Devirmeli)

64. Tarımsal İz Takip Sistemi / Otomatik Dümenleme Sistemi

65. Taş Kırma Makinesi

66. Taş Toplama Makinesi

67. Toprak Burgusu 

68. Toprak Merdanesi

69. Traktör Ön Yükleyici Kepçesi

70. Üzüm Eleme/Sıkma/Toplama Makinesi

71. Viyol Ve Pot Doldurma Makinesi

72. Yem Dağıtma Robotu

73. Yem Dağıtma/Ezme/Karma/Kırma Makinesi

74. Yem İtme Robotu

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.