Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında sürdürülen 20’nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikinci oturumu dün Ankara’da gerçekleştirildi.

Oturuma; MTA Genel Müdür Yardımcısı Veli Altundağ, MTA Personel Daire Başkanı Hüseyin Aslan, MTA Personel Şube Müdürü Hasan Yalçınkaya, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, MTA Şube Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Erhan Şahin, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy, Şube Teşkilat Sekreteri Aslan Güngör, TÜHİS Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları ile GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.

MTA 20. Dönem TİS görüşmelerinin 2’nci oturumda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77’nci maddeleri olmak üzere 58 madde üzerinde görüşülüp mutabakat sağlandı.

Birinci oturumda, başlangıç ve tarafların tanımı içerikli birinci maddesi kabul edilmişti. İki oturum sonunda kabul edilen madde sayısı 59 madde oldu.

 81 asıl, 2 geçici, 2 ek maddeden oluşan toplu iş sözleşmesi teklifi ile ilgili üçüncü oturum, 29 Mart 2023 tarihinde yine Ankara’da gerçekleştirilecek.