Cumhur ittifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Murat Kotra, ÇATES, EREN Enerji ve KARDEMİR’den sonra ERDEMİR’e çağrıda bulunarak yüzünü Zonguldak’a dönmesini istedi.

 “ERDEMİR ne yazık ki, yerli ve milli kömüre sırtını dönmüş bulunmaktadır”  diyen Murat Kotra, dev şirketlere çağrısını yenilerken, 3 bin kişiye istihdam sağlayan Rödevanslı işletmelerin yok sayılamayacağını söyledi.

MHP MYK Üyesi Murat Kotra şu görüşlere yer verdi;

11 Mayıs 1960 tarihinde kurulan, 15 Mayıs 1965 tarihinde işletmeye açılan ve 2006 yılında özelleştirilerek OYAK'a devredilen Ereğli Demir Çelik Fabrikası ( ERDEMİR ), adını aldığı Ereğli ilçemizle özdeşleşmiş bir kurum olmasına rağmen, özellikle son yıllarda ticari ilişkilerinde Ereğli esnafı ile Zonguldaklı yerli kömür işletmecilerini dışlayan, ticaretini, tedariklerini il dışından gerçekleştiren tutumu ile dikkat çekmekte ve kuruluş amacı tıpkı KARDEMİR gibi yerli kömür üretimine ( metalurjik kömür ) bağlı olduğu halde, Ereğlili sac tüccarları, nakliyeciler ve diğer tedarikçilerle ticari ilişkisini kesmiş, 2014 yılından beri de TTK Armutçuk Müessesesi'nden aldığı yıllık yaklaşık 200 bin ton civarındaki kömür dışında, 2014 yılından beri rödevans işletmelerinden bir gram kömür almamıştır.

ERDEMİR'in yıllık kömür tüketimi yıllık 3,5 milyon ton civarında olup, bu miktarın tamamına yakın bölümünü ithalat yoluyla karşılamakta ve milli kuruluşumuz olarak gördüğümüz ERDEMİR ne yazık ki, yerli ve milli kömüre sırtını dönmüş bulunmaktadır.

Rödövans işletmecilerinin kömür satış talepleri, ERDEMİR tarafından alınan kömür numuneleri olumlu çıktığı halde sürekli geri çevrilmiş, yerli ve milli kömüre kapılarını kapatan ERDEMİR, ithal kömüre kapılarını sonuna dek açmıştır.

Kuruluşunu ve varlığının devamını Ereğli topraklarına ve bu topraklar altında bulunan taşkömürüne borçlu olan ERDEMİR, ilçede hissedilen tüm çevresel etkilerine rağmen, Ereğli ve Ereğli halkına vefa borcu varken, ne yazık ki, ilçede ticari faaliyet gösteren iş insanlarına ve esnafına da sırtını dönmüş bulunmaktadır.

İlimizdeki rödövans işletmeleri istenilen kalitede metalurjik kömür üretmekte, ancak KARDEMİR ve ERDEMİR gibi dev kuruluşların yerli ve milli kömüre olumsuz bakışları nedeniyle, pazar sorunu yaşanmakta, varlıkları taşkömürüne bağlı olan KARDEMİR ve ERDEMİR gibi demir çelik sektörünün önemli temsilcileri, bugünkü konumlarına taşkömürü sayesinde geldiklerini unutarak, sosyal sorumluluk anlayışından uzak hareket etmektedir.

ÇATES, EREN ENERJİ  ve KARDEMİR'e yaptığmız çağrıların ardından, ERDEMİR üst yönetimine de aynı çağrıyı tekrarlıyor, Cumhurbaşkanımızın "yerli ve milli kömür kullanılması" yönündeki talimatlarını hatırlatıyor, Partimin ve şahsımın konunun sürekli takipçisi olacağımızı Mutlu, huzurlu ve moralli bir Zonguldak için üzerimize düşen her vazifeyi eksiksiz ve tavizsiz yerine getireceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum.