Aylardır Ereğli kamuoyunu meşgul eden ve Çevre dostlarını ayağa kaldıran cüruf tartışmasına Ege Doğa şirketi yazılı bir açıklama yaparak yanıt verdi.

Ege Doğu şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Erdem, TSE ve TÜBİTAK raporlarının Erdemir çelik cürufu kullanım onayı raporunda cürufun zararsız atık olduğu söyledi.

Ege Doğu şirketinden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi;

Firmamız hakkında son zamanlarda bazı yazılı ve görsel basında yapılan ısrarlı ve sistematik haberlerde yer alan birtakım asılsız, belgeden ve bilimsel bilgiden yoksun, uzman görüşü ve hiçbir rapora dayandırılmadan ortaya atılan iddialar nedeniyle siz değerli basın mensuplarının ve  kamuoyunun doğru bilgi edinmesini amaçlayarak basın açıklaması yapma gereği duyduk.

Söz konusu bazı görsel ve yazılı basın kuruluşlarının yayınladığı haberlerde, firmamızın Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nı soyduğu, vurgun yaptığı, çevre ve insan sağlığını tehlikeye attığı ileri sürülmektedir.

Fakat, söz konusu haberlerde ortaya atılan iddiaların sahibi olan yayın kuruluşları, ellerinde belge olduğunu söylemelerine rağmen bugüne kadar haberlerinde tek bir belge dahi yayınlamamışlardır.

Böyle önemli iddialarla ilgili elinde belge olan basın kuruluşları, onlarca haber yayınlamalarına rağmen bu belgeleri neden yayınlamadıklarının yorumunu kamuoyunun ve siz değerli

basın kuruluşlarının yorumuna bırakıyoruz.

Tüm bu asılsız, belgeden ve bilimsel bilgiden uzak iddiaların merkezinde yer alan ürün Erdemir Çelikhane cürufudur.

Cüruf, tamamen saf olmayan metaller eritildiği zaman yoğunluk farkı  nedeniyle yüzeyde biriken daha hafif metallere verilen isimdir.

Söz konusu cüruf, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları üretime başladığı günden bu yana zorunlu olarak ortaya çıkmaktadır.

Yapılan haberlerde ortaya atılan, cürufun zehirli olduğu, insan ve çevre sağlığına ciddi zararlar verdiği iddiaları hiçbir bilimsel dayanağı olmayan tamamen gerçek dışı bir bilgiden ibarettir.

Cüruf inşaat işlerinde kullanılıyor

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve “Basel Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan, ATIK YÖNETİMİ

YÖNETMELİĞİ'nde çelikhane cürufu, 'zararsız atık' kategorisinde yer almaktadır.

Ayrıca, cüruf TSE tarafından yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde yıllardır, "bütümlü. agrega gibi karıştırılarak yüzey işlemlerinde (kaldırım yüzeyleri, yalıtım katı, çimento kat ve soğuk yama), beton agrega ve çimento yapımında, araçlar için karda ve buzda kayma önleyici malzeme olarak, erozyon dolgu malzemesi olarak, temel saha ve alt taban dolgu malzemesi olarak, deniz dolgusu ve iskele inşaatı işlerinde, bahçe düzenlemesinde, tarımda ve inşaat sektöründe kullanılmaktadır.

TÜBİTAK raporları: Cüruf zararsız atık

Diğer taraftan, Erdemir çelik cürufu ile ilgili TÜBİTAK tarafından hazırlanmış 'ERDEMİR çelikhane cürufu kullanım onayı raporu' da cürufun zararsız atık olduğu gerçeğini bilimsel olarak ortaya koymakta ve kullanım alanlarını açıklamaktadır.

Cüruf ile ilgili yönetmelikler ve TÜBİTAK ve TSE gibi ciddi kurumların onlarca bilimsel araştırması da ortadayken, bazı yayın kuruluşlarının hiçbir araştırma yapma gereği duymadan kaleme aldıkları haberlerde yer verdikleri gerçek dışı iddiaların amacı, halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmediği gibi bazı basın yayın kuruluşlarının kendi kişisel çıkarlarını amaçlamaktadır.

Bu basın kuruluşları, objektif ve tarafsız habercilik gereği bugüne kadar firmamız hakkında onlarca haber yapmalarına rağmen bir kez dahi bizim fikrimizi alma, cevap hakkımızı kullandırma gereği duymamışlardır.

Geri dönüşümünü yaptığımız cüruf ile ilgili belgeleri basın açıklamasının ekinde siz değerli basın mensuplarına sunuyoruz.

Gazeteciliğin ana ilkelerinden olan halkın gerçekleri öğrenme hakkına ve etik kurallar ile  yasalar çerçevesinde gazetecilerin eleştirilerine saygı duymakla birlikte, hakkımızda yapılan asılsız,

belgesiz ve gerçeklerden uzak haberlere karşı da sessiz kalmayacağımızı belirtmek isteriz.