20. Dönem Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın sağlıkçılarla ilgili sözlerini değerlendirdi.

Zonguldak’taki sağlık çalışanların altı kat fazla corona virüsüne yakalandığını ve bunun mutlaka araştırılması gerektiğini belirten Eski Milletvekili Necmettin Aydın, Vali Bektaş’a yapılan eleştirilerin haksızlık olduğunu ve gazetecilerin konu kıtlığından sığ düşündüklerini söyledi.

20. dönem Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın’ın açıklaması:

Tüm dünya gibi ülkemizde covit-19 etkisi altında çok ciddi bir süreçten geçmektedir. Bu süreci kamu otoritesi ve sağlık sisteminin gözetim ve yönetiminde yaşamaktayız. Halkımız olabildiğinin ötesinde kurallara uymakta yapıcı ve destekleyici bir tutum takınmaktadır. Başta Amerika olmak üzere

dünyanın muhtelif ülkelerinde kamu otoritesinin kararlarına karşı yapılan eylemlere bakıldığında ülkemiz açısından fevkalade iyi bir durumda olduğumuz açıktır.  Bazı meslekler hayati risk taşıma özelliğine sahiptir. Mesela madencilik gibi. Zonguldak’ta binlerce madenci her gün ölüme yürür.

Savaşta asker her dakika ölümle burun burunadır. Onun için değerlidirler ve hep saygıyla anılırlar. Onun için hepimiz biliriz ki bu mesleklerin eğitimi de tembihi de biraz sert olur. Bu gün bu salgın hastalıkla mücadele de sağlık çalışanlarının savaşıdır, riskleri yüksektir. Yaptıkları iş değerlidir ve saygıyı hak etmektedirler.

Türkiye’de Vaka sayılarının artış hızı yavaşlasa bile hala rahatlayacağımız seviyede değildir. Bugün vaka ve ölümde tukaka edilen İran’ı geçmiş durumdayız.

2- Nisanda Sağlık bakanının 15 000 vakada bildirdiği sağlık çalışanı hasta sayısı 600 dür ve bu % 4 gibi  bir oran demektir. Bu gün itibarı ile vaka sayısı 86 000 olup 2 nisanda ki % 4 lük oranla hareket edersek 3500 civarında sağlık çalışanının corona olması söz konusudur.

Sayın Zonguldak Valisinin açıklamasına göre Zonguldak’ta 567 vaka olup bunun 137 si sağlık çalışanıdır. Yani corona virüsüne yakalanan sağlık çalışanı oranı %25 dir. Türkiye oranını altı katından fazladır. Yüzbinlerce madencinin yaşadığı akciğer hastalığının zirve olduğu ve bu virüse yakalanma riskinin çok yüksek olduğu için otuz büyük şehirle birlikte tedbirler alınan bu vilayette

sağlık çalışanları altı kat fazla bu hastalığa yakalanmıştır. Bu ilin Valisi Sayın Bektaş özetle diyor ki;

’’sağlık çalışanları kahramanlarımız , onlar için her şeyi yapmaya çalışıyoruz ve onlara da diyoruz ki

Türkiye’den altı kat daha fazla hastalığa yakalanmışsınız, anlaşılan izolasyon kurallarına yeteri kadar uymamışsınız, siz bu toplumun sağlığını koruyacaksınız, siz daha çok hasta olur , yük olursanız bizim işimiz zorlaşır , lütfen izalasyon kurallarına önce siz uyun’’ demiş.

Sayın Vali bu ikazı  yapmazsa sorumludur. Aslında Türkiyen’in altı katı sağlık çalışanının hastalığa yakalandığı bu durumun bakanlıkça da mutlak incelenmesi şarttır. Eğer Türkiye genelinde aynı oranda yakalanma olsa 20 000 in üzerinde sağlık çalışanının coronoya yakalanması demektir ki bu felakettir.

Hal böyle iken Sayın Zonguldak Valisine yapılan eleştiriler kesinlikle haksızlıktır. Müzmin Muhaliflerden, muhalefet milletvekillerine, konu kıtlığı çeken sığ gazetecilerden, her muhalif duruşa takılan habercilere, yok tıp okumak istemişmiş gibi müptezelliklere kadar Vali bey üzerinden görüntü verme yarışına girilmiştir. Yukarıdaki gerçekleri belirterek bir üslup uyarısı  yapabilen bir örnek muhalif duruş maalesef yoktur.

Editör: TE Bilisim