AK Parti Zonguldak milletvekili Ahmet Çolakoğlu, yaptığı açıklamada, “Bu gün usulsüzlük ve yolsuzluk açıklamaları yapanlar 19 Mart 2014 tarihinde yapılan ihaleden bu zamana kadar nerede idiler. Türk yargısı her bireye her kuruma açık olduğu bilgisinden yoksunlar mıydı? Geldiğimiz noktada bunları tekrar basın aracılığı ile gündeme getirmek ve paylaşımda bulunmak sadece ve sadece hazımsızlıktır” dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’nun açıklaması şöyle;

Filyos Limanı, Filyos Serbest Bölgesi, Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçmesi uzun yıllardır Zonguldak siyasetini, kamuoyunu ve halkını meşgul eden bir haldeydi. 40 yıldır tozlu raflarda bekleyen, seçim zamanı sadece seçim meydanlarında vaatler arasında bulunan bu proje AK Parti iktidarı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu ile çalışmalarına başlanmış ve gerekli ihaleler yapılmıştır.

Bu güne geldiğimizde zorlu şartlara rağmen ülkemizin ve halkımızın beklediği liman inşaatı bitmiş, hizmet verebilecek aşamaya gelmiş, endüstri sanayi bölgemizde ise yatırımcılar şantiyelerini kurmuş Filyos endüstri sanayi bölgesinde yapılacak planlamalar ile Türkiye ekonomisinin geleceği için hazır vaziyette beklemektedir. Bu serbest bölge arazilerinde sanayiden, tarımdan, hayvancılıktan ve ülke ekonomimize katkı sağlayacak her alanda planlamalar yapılması da en önemli hedefimizdir.

Filyos limanı ve endüstri sanayi bölgesinde çalışmaların son aşamaya geldiği dönemde sanayi yatırımlarının şekillenmeye başladığı bir ortamda, Karadeniz açıklarında bulunan, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan doğalgaz keşfi ile bölgedeki planlamalarımızın yeniden masaya yatırılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Karadeniz Zonguldak açıklarında bulunan 540 Milyar m³ doğalgazın karaya ulaşması ve gerekli doğalgaz dönüşüm tesislerinin kurulması için Filyos endüstri bölgesi ve limanı en uygun nokta olarak belirlenmiş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Enerji Bakanlığımız bu bağlamda çalışmalarına başlamıştır. Bu hayati öneme sahip olan bu milli proje için Filyos endüstri bölgesinin, Filyos çayının doğusunda kalan kesiminin yanı sıra Filyos limanı kuzey ve batı kesimleri de belli bir süreliğine Türkiye Petrolleri A.O.’ya tahsis edilmiştir.

Diğer yandan milli arama, sondaj ve destek gemilerimizin yanı sıra deniz inşaatını gerçekleştirecek gemilerinde bölgede faaliyet göstereceği göz önünde bulundurulduğunda projenin geliştirilmesi, Karadeniz’in diğer bölgelerinde de çalışmaların yapılacağı göz önünde bulundurularak, TPAO’nun Filyos limanının doğalgaz arama çalışmalarının devam ettiği sürece kullanılması konusunda ülke menfaatimiz gerekli olduğu ortadadır.

Limanımızın zaman içinde yapılacak planlamalar ile hem enerji alanında hem özel sektör anlamında kullanılması konusunda olumsuz ve karşıt bir görüş mevcut değildir. Milli kaynaklarla yapılan Filyos limanı ülkemiz ekonomisi için yetkili kurumların vereceği karar ile her zaman kullanılabilir durumda olacaktır. TPAO tarafından yürütülen bu çalışmalar bugün itibariyle tüm hızı ile devam etmektedir. 2023 hedeflerine ilerleyen ülkemizde önemli basamaklardan bir tanesi olan Karadeniz doğalgazının 2023 tarihine kadar karaya ulaştırılması ve halkımızın hizmetine sunulmasıdır. Bu hedef doğrultusunda TPAO ve bünyesindeki bütün yüklenici firmalar 24 saat durmadan dinlenmeden çalışmaktadır. Bu gün itibariyle binlerce insanımıza iş imkanı sağlandığı ve bu sayının her geçen gün arttığı da ortadadır. Zonguldak ilimizde de ekonomik olarak büyük katkı sağladığı açıktır.

Hayal denilen yapılamaz denilen bu projeler hayata geçirilmek suretiyle halkımızın takdirini her zaman kazanmıştır. 20 yıllık iktidarımız döneminde yapılan bu hizmetleri halkımızın gözünde itibarsız bir hale getirebilir miyiz, halkın kafasında soru işaretleri oluşturabilir miyiz, AK Partiyi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yıpratabilir miyiz, düşüncesiyle yapılan açıklamalara en iyi cevabı yine 2023 yılında Zonguldak halkımız ve yüce milletimiz verecektir.

5 yıl önce 19 Mart 2014 tarihinde ihalesi yapılarak süreç içerisinde çalışmalara başlayıp devam eden, bugün itibariyle biten limanımızın, ihale sürecinin kamuoyun gözü önünde gerçekleştiği de aşikardır. Bu süreçlerde devletimizin yetkili organları tarafından incelenmiş ve her aşaması takip edilerek bu günkü noktaya gelmiştir. Bu gün usulsüzlük ve yolsuzluk açıklamaları yapanlar 19 Mart 2014 tarihinde yapılan ihaleden bu zamana kadar nerede idiler. Türk yargısı her bireye her kuruma açık olduğu bilgisinden yoksunlar mıydı? Geldiğimiz noktada bunları tekrar basın aracılığı ile gündeme getirmek ve paylaşımda bulunmak sadece ve sadece hazımsızlıktır.

Filyos endüstri sanayi bölgesinde bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar değerlendirmeler sonucunda bölgeye yatırım amaçlı gelecek sanayi kuruluşlarının alt ve üst yapılarını tamamlamak amacıyla Tosyalı Holding Filyos Endüstri Sanayi yönetici şirketine çalışmaları için gerekli izinler verilerek hizmetine başlattırılmıştır.

Endüstri bölgelerinde yer tahsisleri 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve alt mevzuatı ile ülkemizin ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yapıldığını belirtmek isterim. Bu kanuna göre “Filyos Entegre Gübre Üretim Tesisi” için yatırımcı lehine ön yer tahsisi yaptırılmıştır. Yatırımın entegre olması ve çiftçimizin ihtiyaç duyduğu gübre çeşitleri ile bunların ara maddelerinin de üretilmesinin hedeflenmesi nedeniyle gerekli yatırım büyüklüğünün sağlanması amacıyla endüstri bölgesinin tamamı yatırıma tahsis edilmiştir. Son günlerde basında yer alan hurda demir eritme fabrikası veya başka bir yatırım talebi için yer tahsis edilmesi gündemde yoktur. Fakat ülke ekonomisine katkısı olacak ve ihtiyaç görülen bütün sanayi yatırımlarının değerlendirilmesi yine bakanlığımızın uhdesindedir.

Proje kapsamında üretilecek ürünlerle çiftçimizin halen büyük ölçüde ithalata dayalı ihtiyaçları ulusal kaynaklarla karşılanacak, bunun yanı sıra ürünlerin ihraç edilmeleri suretiyle ülke ekonomisine önemli ölçüde döviz girdisi sağlanarak cari açığın azaltılması gayretlerine önemli katkılar sağlanacaktır. Üretilen ürünlerin karayolu ve deniz yolu ile yurt içi ve yurt dışı tüketim alanlarına ulaştırılması bölgemizin önemli ölçüde lojistik altyapısını geliştirecek, bunun sonucunda da araç ve istihdam talepleri bölge ekonomisinde ciddi hareketlilik oluşacaktır. Üretilen ürünlerin doğrudan tarımda kullanılması bölgenin tarımsal imkanlarını daha iyi kullanarak tarımsal üretimi arttıracak ve tarımsal kümelenmeye vesile olacaktır. Filyos Entegre Gübre Üretim Tesisini yapan bu şirket, inşaat aşamasında 1500 kişinin; işletme aşamasında ise 1020 kişinin çalıştırılması öngörülmektedir. İşletme aşamasında üretimi ve faaliyetleri destekleyecek yan sanayi ve diğer hizmet ihtiyaçları bölgede orta ve küçük ölçekli işletmelerin faaliyete geçmesini sağlayacak ve önemli ölçüde dolaylı istihdam sağlayacaktır.

Filyos Entegre Gübre Üretim Tesisini oluşturacak üniteler ve üretim proseslerinde dünyada bilinen en ileri teknolojiler kullandırılacaktır. Bu teknolojilerle ilgili olarak ünite bazında detaylı bilgiler ÇED raporunda yer almaktadır.  Ayrıca; Filyos Entegre Gübre Üretim Tesisinin yatırımı ve işletilmesinde Avrupa Birliğinin gübre, amonyak ve asitlerin üretimi de dahil inorganik kimyasallarla entegre kirlenmenin önlenmesi ve kontrolü için en uygun dizayn ve teknikleri belirleyen 2008/1/EC sayılı direktifine tam uyum sağlanarak çevreci bir yatırım ve işletme olması bakanlıkça zorunlu tutulmuştur.  

Projenin işletme aşamasında ihtiyaç duyulacak proses suyu ve soğutma suyu Filyos Nehri’nde açılacak keson kuyulardan temin edilecektir. Suyun teminine ilişkin ilgili kamu kurumlarından gerekli görüş ve izinlerini almıştır. Projenin Filyos Nehri’nin denize döküldüğü yerde bulunması nedeniyle kullanılan suyun bölgedeki diğer yeraltı ve yerüstü sularını ve bu suların farklı amaçlarla kullanımını etkilemesi söz konusu değildir.

Editör: TE Bilisim