Alaplı ve Ereğli Çevre Gönüllüleri ile cüruf tesisi kurulması planlanan Kıyıcak köyü sakinlerinin, Erdemir cürufunun TÜBİTAK’ın verdiği karar doğrultusunda “tehlikeli atık” sayılması için başlattığı imza kampanyası Ereğli Kaymakamlığı tarafından durduruldu.

 
Platform Sözcüsü Çetin Yılmaz’a, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı imzalı yanıtta, imza toplamak amacıyla kurulmak istenen standın genel sağlığa, kamu güvenliğine ve asayişin devamlılığına aykırı bularak izin vermedi. Kaymakamlık tarafından gönderilen yazıda, “İmza toplamak amacıyla kurmak istenilen stant kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini amacıyla, ilgili kurum/kuruluşun bina, bahçe veya müştemilatında kurulması uygun görülmüştür” denildi.
Çevre Gönüllüleri verilen kararı sosyal medya hesaplarında eleştirerek “Kdz. Ereğli Kaymakamlığı İmza toplamamızı sakıncalı görmüş.
Cüruf atıklarının Tehlikeli atık kodlarına işlenmesi için dilekçe ve imza toplamamız Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından kibarca engellendi..  Gidin binanız varsa, bahçesinde veya içinde toplayın denmiş. Tehlikeli olan cüruf atıklarıdır.  Tübitak Raporları ve Mahkeme kararlarının uygulanmasını istemek ne zamndan beri kamu güvenliği sorunu oldu?  Yaşamak ve yaşatmak için yurttaş görevi üstlenen anayasal hakkını kullananları sorun olarak görenler, sorunun tam kendisidir”