Sayıştay'ın 2021 Yılı'nda Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kandilli İşletmesi'nin Denetim Raporu'nda çarpıcı ifadeler yer alıyor.
Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaştığı denetim raporunda "Armutçuk’ta eksik işçi sayısıyla çalışılıyor, göçük riski artıyor" ifadeleri yer alıyor.

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:
Bugün Zonguldak’ta TTK Armutçuk Müessesesi’nde yaşanan göçükte maden işçimiz Ramazan Yıldırım hayatını kaybetti.
Sayıştay uyarmıştı!
Armutçuk’ta eksik işçi sayısıyla çalışılıyor, göçük riski artıyor, demişti.
Göçertmeli uzun ayak boyu yöntemiyle yapılan çalışmalarda günlük ayak çalışma boyu oranı %100 olması gerekirken, Armutçuk’ta bu oran sadece %35 diye uyarmıştı.
Kaynak: Sayıştay TTK 2021 Yılı Armutçuk Denetim Raporu

T.C.Sayıştay Başkanlığı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) Armutçuk Tim 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 2021 yılında, ağırlıklı olarak çalışılan 3 uzun ayakta toplam 253 metre olan ayak boyunun günlük 89 metresinde çalışılmış ve ortalama ayak çalışma boyu oranı % 35 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın 2009 yılında %86 olduğu, azalan işçi sayısına ve çalışma şartlarına bağlı olarak giderek düştüğü, günlük üretim miktarlarının azaldığı görülmektedir. Göçertmeli uzun ayak yönteminde, üretim, verimlilik ve iş güvenliği açısından doğru olan günlük ayak boyu çalışma oranının %100 olmasıdır. Ayak arınının tümünün bir üretim vardiyasında kazılamaması; ayak içindeki tavan basınçlarının kazılamayan bölümler üzerine dengesinin bozulmasına, tahkimat problemleri ile uzun süre bekleyen tahkimatta deformasyonlara, arın akmasına, göçük olasılığının artmasına, göçükler nedeniyle yaralanma ve/veya can kayıplarına, ayak arkasında ve arında kızışmaya (oksidasyon), ocak yangınları gibi yeraltı kömür madenciliğinde arzulanmayan durumlara neden olmakta iş güvenliğini ve iş sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Müessesede 2020 yılında 126 kişinin, 2021 yılında 107 kişinin yaralandığı toplam kaza sayısının %30-%40'ını oluşturan kazaların, çoğunlukla ayaklarda meydana gelen taş-kömür (kavlak) düşmesi, akması, arın akması, arın kayması, tavan basması gibi isimlendirilen göçüklerden kaynaklandığı, bu kazaların uygulanan tahkimat sistemi ve tahkimatın yenilenme ve ötelenme süresi ile yakından ilgili oldukları, 15.11.2021 tarihinde IV. blok doğu kanadında 106 nolu panonun da oksidasyon (CO yükselmesi) nedeniyle bekleme barajlarıyla kapatıldığı görülmüştür. Müessesede Muhtemel Emeklilik Raporu Üretim İşletme Müdürlüğü bünyesinde değerlendirildiğinde mevcut ayak boylarının tamamının çalışabilmesi, yeraltı şartlarındaki tecrübenin aktarılabilmesi ve işçiliğin asgari şartlarda devamlılığının sağlanabilmesi için, PAŰI sanatında 200, Hazırlık İşçiliği sanatında 100, Bakım-Onarım İşçiliği sanatında 50 ve Nakliyat İşçiliği Sanatında 50, Nezaretçilik Sanatında 10 adet personele ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Benzer durum Müessese Elektro-Mekanik İşletme Müdürlüğü için de söz konusudur. Elektro- Mekanik İşletme Müdürlüğü bünyesindeki bazı yer üstü ve yer altı sanatlarına 1990 yılından beri sınırlı sayıda birkaç işçi hariç yeni işçi alımı yapılmamıştır.
 

Editör: TE Bilisim