CHP Grup Başkanvekili Dr. Atınç Kayınova’nın Lavuar Alanı’nın bir kısmı, Demirpark ve Alaborina’nın satış kararına mahkemeden durdurma kararı almasına rağmen, bu gün yapılan Meclis toplantısında Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan yeniden yetki istedi.

Zonguldak Belediye Meclisi Eylül ayı birinci birleşimi Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yönetiminde belediye nikah salonunda yapıldı.

Gündemde refüj çalışmaları, Valilik binası önüne yapılacak saat kulesi ve halk otobüsleri biniş ücretleri görüşüldü.

Görüşülen 7 madde komisyona havale edildi.

Gündemde maddeler şu şekilde;

1-Yoklama ve açılış.


2-Fen İşleri Müdürlüğünün 20.07.2023 tarihli ve 79022 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Milli Egemenlik Caddesi orta refüjde bulunan aydınlatma direklerinin (Polis Evi/ Güven Kavşağı arası) değiştirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için İller Bankasından 15.000.000,00.-TL. (KDV DAHİL) kredi alınması ve her türlü sözleşmenin yapılması, imzalanması gibi işlemler için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN'a yetki verilmesi hakkındaki yazısı.


3-Fen İşleri Müdürlüğünün 15.08.2023 tarihli ve 81216 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Gazipaşa Caddesi, Valilik binası karşısı üç yönlü dönel kavşakta madenci temalı anıt saat kulesi ile Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesinde Karayolları 15’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden kavşağa geçmişi ile büyüyen Türkiye temalı anıt yapımı işlemlerinin yapılabilmesi için İller Bankasından 3.000.000,00,-TL. (KDV DAHİL), hibe ödenek alınması ve bu işlemlerle ilgili her türlü sözleşmenin yapılması ve imzalanması için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN'a yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

4-İşletme Müdürlüğünün 25.08.2023 tarihli ve 82255 sayılı, Belediyemiz 2023 yılı Belediye Gelirleri Tarifesinin 62’inci sayfasının "Halk Otobüsleri Tarifesi" başlığı altında bulunan A maddesinin 1’inci ve 2’nci bendinde belirtilen yolcu taşıma ücret tarifesinin güncellenmesi hakkındaki yazısı.

5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.08.2023 tarihli ve 82411 sayılı, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Bahçelievler Mahallesi, 1713.71 m² yüzölçümlü 1568 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın ihale usulüyle satışı amacıyla Belediye Encümenine yetki verilmesi, söz konusu taşınmazın ihale usulüyle satışı kapsamında protokol/sözleşme yapılmasının gerekmesi halinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/1­g maddesinde yer alan “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak’’ hükmü gereğince de Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

6-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.08.2023 tarihli ve 82412 sayılı, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Bahçelievler Mahallesi, 9118.90 m² yüzölçümlü 1565 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın ihale usulüyle satışı amacıyla Belediye Encümenine yetki verilmesi, söz konusu taşınmazın ihale usulüyle satışı kapsamında protokol/sözleşme yapılmasının gerekmesi halinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/1­g maddesinde yer alan “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak’’ hükmü gereğince de Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.08.2023 tarihli ve 82188 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, yaklaşık 2500 hektarlık alanda kent bütününe yönelik yapılmış olan; 03.07.2023 tarih ve 58 nolu meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon­İlave Nazım İmar Planı ve ekleri ile 03.07.2023 tarih ve 59 nolu meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon­İlave Uygulama

İmar Planı ve eklerine yapılan 2952 adet itirazın gruplandırılarak görüşülmesi hakkındaki yazısı.

Editör: TE Bilisim