Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım alanında eğitim almış kişilere yönelik sağlanan ‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’nin başvurularının başladığını açıkladı.

Online olarak yapılacak başvuruların 8 Mayıs tarihine kadar devem edeceği belirtildi.

Başvurusu uygun bulunan girişimcilere 250 Bin TL'ye kadar hibe desteği verileceğinin duyurulduğu açıklama şu şekilde;

  1. Kimler Yararlanabilir?

Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren lise, meslek yüksekokulu veya üniversite mezunları

  1. Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

• Bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ürünler ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

• Destek kapsamında, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen proje konuları desteklenir:

a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,

4) Ana arı yetiştiriciliği, arı sütü, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan yetiştiriciliği

3) İç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

4) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

5) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,

6) Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri,

7) Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri,

c) Su Ürünleri Üretimi

ç) Coğrafi işaretli ürün ve geleneksel ürün üretimine yönelik projeler

d) Yukarıda yer alan konulara ait ve üretilen ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik proje konuları.

• Hibe tutarı en fazla 250.000 TL’dir.

• Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

  1. Başvuruda İstenen Belgeler Nelerdir?

-Diploma,mezun belgesi veya onaylı örneği

-Şehit yakını/gazi belgesi,engelli/engelliye bakmakla yükümlü olduğuna dair belge,(Belgeler sisteme pdf formatında yüklenecektir.)

Son başvuru tarihi 08/05/2023

e-devlet şifresi ile, Online başvuru linki: https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr/