Gökçebey Eski Belediye Başkanı Vedat Öztürk'e zimmet çıktı.

Gökçebey Belediye Başkanlığı'ndan istifa etmek zorunda Vedat Öztürk'ün dönemindeki harcamaların usule aykırı olduğu gerekçesi ile  İçişleri Bakanlığı tarafından iki müfettiş gönderilmişti.

Yaklaşık 2 ay boyunca Vedat Öztürk dönemini araştıran Müfettişler soruşturmanın sonunda zimmet çıkardığı öğrenildi.

Olay Neydi?

Gökçebey Belediye Meclisi Denetleme Komisyonu tarafından tutulan Denetim Raporu’nda AK Parti Genel Merkezi tarafından istifası istenen Vedat Öztürk döneminde faturaların şişirildiği, ihale yerine doğrudan teminlerle mal alınarak Belediyenin zarara uğratıldığı, bazı hizmetlerin alınmış gibi gösterildiği raporlara yansırken, sorumluların görevden alınması ve İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye’ye Müfettiş çağrılması istendi.

Belediye Meclisi Denetleme Komisyonu’nun yaptığı incelemede, yemek ve ağırlama masraflarının 130 bin liraya yakın olduğu, bu miktarın Belediyenin gelir kaynakları ve giderleri dikkate alındığında fazla olduğu belirtilen raporda Belediye’nin tasarruf yapması tavsiye edildi.

Zimmet çıkarılsın…

Aynı raporda Belediyeyi ait işyerinin ihaleye çıktığı, kira sözleşmesinde tüm masrafların kiracı tarafından yapılması gerektiği belirtilmesine karşın Belediye’nin 65 bin masraf yaptığına dikkat çekilerek, bu masrafların Belediye’ye geri ödenmesi yada harcama yapan yetkili birimlerine zimmet çıkarılması istendi.

Fatura var, malzeme yok…

Bir çok kalemin piyasa araştırmasına göre alınan malzemelerin piyasanın en az iki-üç katı olduğu belirtilen raporda, Domuz ormanı mesire alanı için oturak ve mangal şöminesinin alınmadığı ancak faturalarının ödendiği, yapılan kamelyalara piyasanın çok üstünde ödeme yapıldığı yer aldı.

Satınalma Birimi görevden alınmalı…

2017 bütçe kaleminde mal ve hizmet bedeli olarak konulan 2 milyon 788 bin TL’nin ihale yerine doğrudan teminlerle yapılarak rekabet ortamından uzak olarak yapıldığı, mal ve hizmet alımlarının yüksek fiyatlara  yapılarak Belediye’nin zarara uğratıldığı belirtilen raporda Satınalma Biriminin görevden alınarak yeniden oluşturulması tavsiye edildi.

Ruhsat alanlardan borç para alındı!

Denetim Raporunda, Belediyenin mal alımı yaptığı inşaat ruhsatı verdiği şahıslardan geri ödenmek üzere borç para almasının yasalara aykırı olduğu belirtildi.

İşçi ikramiyelerinde adaletsizlik…

Yapılan incelemede Belediye İşçilerinin ikramiye alacaklarının adaletli dağıtılmadığını tespit eden Denetim Komisyonu, bu adaletsizliğin daha öncede tespit edilmesine rağmen 4 yıldır sürdüğünü rapor etti.

Kanunlara uyacak amirler görev alsın…

Birim amirlerinin görev sorumluluklarının farkında olmalarının istendiği raporda kanunsuz emirlere karşı kanuna göre hareket etmeleri istenirken, “Bu görev ve sorumluluğu üstlenebilecek kişilerin göreve getirilmesi tavsiye olunur” diyerek Gökçebey Belediyesi’nde birim amirlerinin değiştirilmesi istendi.

Müfettiş çağrılsın…

Yaklaşık 16 madde halinde açıklanan Denetim Komisyonu Raporunun sonuç bölümünde “Belediye mali açıdan zarara uğratıldığı düşünüldüğünden denetim için İçişleri Bakanlığı’ndan ivedilikle müfettiş çağrılması gerekmektedir” denildi.

Vedat Öztürk ne demişti?

Ak Parti Genel merkezi tarafından istifası istenen Gökçebey eski Belediye Başkanı Vedat Öztürk, istifa konuşmasında “Bu şekilde gitmeme gerekiyordu. Şartlar bunu getirdi. Benim hesap veremeyeceğim hiçbir şeyim yok. Ben bu uğurda namus ve gurur için bu hayatta yaşıyorum. Bana kumpas kuranlara hepsinin hesabını tek tek soracağım. Şükür Allah'a yolsuzluğumuz yok, usulsüzlüğümüz yok. FETÖ bağlantımız yok. Başarısızlığımız be çalışmazlığımız hiç yok. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımızda yok. Buna rağmen Ak Parti ailesi içinde siyaset yapma imkanımın kalmadığını üzülerek görüyorum.” demişti.