1909 tarihli fotoğraf karesini ilk defa göreceksiniz...
1899 yılında yapımına başlayan eski rıhtım 1900 yılında tamamlandı ve aynı yıl büyük para harcayarak bitirilen mendirek, şiddetli bir fırtına sonucu hasar görmüştü. Bu fırtına inşaatı yapan şirketin mali sarsıntı geçirmesine yol açtıysa da bir süre sonra toparlanmıştı.
Fotoğraf, 1909 yılında hasar gören mendireğin onarım çalışmalarına ait fotoğraf karesidir...
Fotoğraf: Zonguldak Nostalji.