Zonguldak Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na işçi alımı yapılacak. SYDV tarafından İş-Kur Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfası üzerinden Hasta ve Yaşlı Bakım İşçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Hasta ve Yaşlı Bakım İşçisi alımı ilanında, “Başvuru tarihleri arasında Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilen COVİD-19 salgını nedeniyle CV’ler ve belgeler arasından, Mütevelli Heyeti Kararı doğrultusunda işe alınacak kişiler belirlenecektir.” denildi.

ZONGULDAK MERKEZ SYDV PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Zonguldak Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı başvuru şartları şöyle:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-Çalışmasına engel bir durumu olmamak.

4- 18 yaşını bitirmiş olmak.

5- Zonguldak ilinde son başvuru tarihi itibari ile en az 6 ay süreyle ve kesintisiz ikamet ediyor olmak.

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7- En az ilkokul mezunu olmak, geriatri bölümü mezunu olanlara yada hasta ve yaşlı bakım sertifikası olanlara ve daha önce bu şekilde işdeneyimi olanlara öncelik verilecektir.

8-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanmak (erkek adaylar için geçerli olacaktır)

9-Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma ve benzeri suçlardan ceza almamış olmak.

10-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve engeli bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru formu (vakfımızdan temin edilebilir)

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3-Diploma, sertifika veya geçici mezuniyet belgesi, daha önce aynı işlerde çalışmış iş deneyimi olması (belgenin aslı gösterilecek kurumumuzdan fotokopisi alınacaktır)

4-İkametgâh Belgesi

5-Nüfus kayıt örneği

6-Adli Sicil Kaydı

7- 2 Adet vesikalık fotoğraf

8-Sağlık Kurulu Raporu

9-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanmak (erkek adaylar için geçerli olacaktır)

Editör: TE Bilisim