Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan infaz düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

İktidara geldiklerinde Türkiye'yi dört sütun üzerinde yükseltme sözü verdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunları da eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olarak açıklamıştık. Aradan geçen süre içinde ülkemizi bu 4 alanda onların da itici gücüyle demokraside, ekonomide çok ileri bir yere getirdik. Bunların içinde adaletin ayrı bir yeri vardır. Tarih boyunca insanlığın büyük atılımlarının temelinde hep adalet büyük yıkımlarının gerisinde ise hep zulüm olmuştur. Bizim medeniyetimiz de esasen adalet medeniyetidir” dedi. 

“Yepyeni bir Türkiye'yi beraberce inşaa ettik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün gece TBMM'de kabul edilen yeni infaz düzenlemeyi de yargı reformu stratejisinde söz verdiğimiz hususlardan biriydi. Ceza adaletinin olmadığı yerde vicdanların sızısını durdurmak mümkün değildir. Yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısında çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık. TBMM'de AK Parti ve MHP gruplarının ortak gayretiyle teklife dönüşen uzun bir çalışmanın ardından genel kurulda kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli değişiklikler getiriyor.

Meclisimizin kabul ettiği bu kanun onay için bize geldikten sonra hızla incelemesini tamamlayıp resmi gazete de yayınlatmak suretiyle yürürlüğe koyacağız. Yeni infaz düzenlemesi uygulamadaki sıkıntılar yanında milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır. Ceza infaz kurumlarının yönetim ve işleyişleriyle ilgili sorunları gidermeye yönelik adımlar atılmıştır. İnfaz ve denetimli serbestlik aşamalarında çocuk yaşlı hasta yeni doğum yapmış kadınlar gibi gruplar lehine insani yaklaşım geliştirilmiştir. İnsanlığın asla bitmeyecek bir ülküsü olan adalet arayışında, daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz. Ceza Kanunumuzdaki suç ve yaptırım dengesini tümüyle yeniden ele alacak kapsamlı bir çalışmaya şimdiden başladık” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan devamla, “Kanunun yayımlanmasıyla, infaz sürelerinde yapılacak değişikliklere uygun şekilde, çok sayıda hükümlü cezaevinden çıkabilecektir. Bu vatandaşlarımızın, devletin ve toplumun kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmayacağına inanıyorum. Düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz yöntemleri, adaletin tecellisi sırasında vicdanların yaralanmasının önüne geçmek için getirilmiştir. Düzenlemenin, ülkemizde adaletin tecellisi konusunda milletimizin beklentilerini daha yüksek oranda karşılayacağı da bir gerçektir. Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin salgın tehdidinden korunması hususunda tüm tedbirlerin alındığını belirtmek istiyorum. Hakları, canları ve sağlıkları devlete emanet olan bu insanların salgın hastalığa yakalanmamaları için her önlem alınıyor” ifadelerini kullandı.

Editör: TE Bilisim