Yerel tarih araştırmacısı ve yazar Recep Çetin tarafından ortaya çıkartılan ve kitabında yayınladığı 1903 tarihli Sabah Gazetesi haberindeki ele geçirilen en eski tarihli “Uzun Mehmet” belgesi...

………

Padişah cennet- mekan Firdevs aşiyan, Sultan Mahmud Han Hazretlerinin zaman-ı saltanatlarında..

"vapurların seyir ve hareketi tesri' eden maada maden kömürü denilen siyah taştan ibaret olduğu haberi Ereğli Kasabasınca da rivayet olunmağa başladığı sıralarda yani H.1245 (Miladi-1829) senesinde Uzun Mehmed nam şahsın her ânını ve mamafih mevaid-i resmiyeden feristeyab? İstifade olmak gibtasını uyandırarak Karyesi civarında bulunan arazi ve Siyah taş aramaya bedai ve mübaşeret etmiş ve saika-i tama' ile merakı arttıkça huzur ve rahat şahsiyesini insilab etmeğe (huzuru rahatı gitti) başlamış idi."

Darphane-i Amirece, mezkur numune bilmuayene matlube muvafik olduğu görülmekle arz-ı atebe-i ulya kalınmış kalınmış ve bir (mentuk-belirtilmiş) emr ve ferman fiyuzan nişan padişahı UZUN MEHMED'e beşbin guruş atıye seniye-i hazret ve lil ni'met azami ihsan ile kayd-ı hayat şartı ile (yaşadığı müddetçe) altıyüz guruş maaş bağlanmıştır."

KAYNAK: Zonguldak Nostalji

Bakan Yardımcısı,  çöken yolu inceledi... Bakan Yardımcısı, çöken yolu inceledi...