CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, geçtiğimiz haftalarda TBMM Genel Kurulu’nda da Türkiye’deki hekim göçünü , kamudan istifa eden hekim sayısının artışını ve sağlıkta şiddet olaylarını gündeme getirmişti. Genel Kurul’da yaptığı konuşmada; “Türk Tabipleri Birliği her ay ‘İyi Hal Belgesi’ alan hekimleri açıklıyor. Giderek artan bir grafik var. Genç hekimlerin çoğu çalışma hayatlarında sık sık karşılaştıkları şiddet faktöründen ve geleceksizlik hissinden yabancı dil çalışıyorlar, kolaylıkla farklı ülkelerden kabul alabiliyorlar. Başarılı genç hekimlerimizi böylece kaybediyoruz. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı gençlerine ‘giderse gitsin’ derse, sahip çıkmazsa onlar da gider. Buralar da boş kalır.” diyerek tepki göstermişti.

ERTUĞRUL, Türkiye’de son 10 yılda kamudan istifa eden hekim sayısını, hekimlerin istifa nedenlerinin bakanlık tarafından değerlendirilip değerlendirilmediğini, alınan önlemlerin ne kadar etkili olduğuna dair raporlama yapılıp yapılmadığını, sağlıkta şiddete yönelik etkin bir çalışma yapılıp yapılmadığını Sağlık Bakanı’na sordu.

ERTUĞRUL önergesinde,

“Türkiye’de sağlık sistemindeki çeşitli sorunlar nedeniyle hekimlerimiz kamudan istifa ederek özel kurumlara geçmekte ya da yurt dışına göç etmektedir. Türk Tabipleri Birliği her ay ‘İyi Hal Belgesi’ alan hekimleri açıklıyor. Bu açıklamalara bakıldığında giderek artan bir grafik olduğunu görüyoruz. Genç hekimlerin çoğu çalışma hayatlarında sık sık karşılaştıkları şiddet faktöründen ve geleceksizlik hissinden yabancı dil çalışıyorlar, kolaylıkla farklı ülkelerden kabul alabiliyorlar. Başarılı genç hekimlerimizi böylece kaybediyoruz.

Türk Tabipler Birliği (TTB) verilerine göre, yurt dışına çıkmak için ‘iyi hal’ belgesi için başvuran hekim sayısı 2022 yılında, 2012 yılındaki başvuru talebinin neredeyse 40 katına ulaşmıştır. 2023 yılında ise bu sayı sadece Haziran ayında 242 iken, bu sayı 2023'ün ilk altı ayında 1361’i bulmuştur.

Ülkemizde sağlık çalışanlarına karşı şiddet her geçen gün artmakta, şiddete maruz kalan sağlık çalışanları yaşadıkları şiddet olgusunu 113 Beyaz Kod Çağrı Merkezi ya da www.beyazkod.saglik.gov.tr üzerinden Sağlık Bakanlığı’na raporlamaktadır. Ancak Sağlık Bakanlığı, telefon hattı ve internet sayfasına yapılan başvuruların verisini paylaşmayı 2022 yılı itibariyle durdurmuştur. Verilerin açıklanmaması, sağlıkta şiddet oranıyla ilgili somut bir bilgi alınamamasına ve sorunların giderilememesine sebebiyet vermektedir.

Bu kapsamda, sağlık emekçilerinin “beyin göçü” yoluyla yurtdışına çıkışlarının önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmaların başında sağlıkta şiddetin önlenmesi gelmektedir. Sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler sadece kolluk temelli tedbirlerden ziyade mevzuat açığının da giderilmesi gerektiği, cezaların caydırıcılığının en önemli husus olduğu inkar edilemez bir gerçektir.” ifadelerine yer verdi.

Ertuğrul, önergesinde Bakan Fahrettin KOCA’ya şu soruları yöneltti:

Özcan Ulupınar, Kamil Altun'a güç verdi Özcan Ulupınar, Kamil Altun'a güç verdi

1-)Bakanlığınızdaki görevlerinden 2013-2023 yılları arasında istifa eden hekim sayısı kaçtır? Bu dönemdeki istifaların yıllara göre dağılımı nedir?

2-)Bakanlığınızdan istifa eden sağlık personellerinin istifalarının değerlendirilmesine ilişkin Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? İstifaların nedenlerine ilişkin Bakanlığınızda bir rapor bulunmakta mıdır?

3-) Son 5 yılda, bakanlığınıza bildirilen olayların kaçı kamu kuruluşlarında, kaçı özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiştir?

4-) Son 5 yılda, bakanlığınıza bildirilen olayların kaçı fiziksel, kaçı sözel şiddet olarak kayıtlara geçmiştir?

5-) Son 5 yılda bakanlığınıza bildirilen olayların kaçıyla ilgili hukuki işlem başlatılmıştır?

6-)Bakanlığınızın sağlıkta şiddetin azaltılmasına yönelik herhangi bir eylem planı var mıdır?

7-)Bakanlığınızın, yıllardır talep edilen sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik mevzuatın oluşturulmasına yönelik bir çalışma planı var mıdır?

8)Bugüne kadar alınan önlemlerin ne kadar etki sağladığı ile ilgili bir raporlama mevcut mudur?