Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’dan Filyos Projesi ve Zonguldak değerlendirmesi;

“ZONGULDAK cazibe merkezi olacak”

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, tüm ayrıntıları ile Filyos Vadi Projesi’ni değerlendirdi. Vali Çınar; “Filyos Vadisi Projesi, bölgede ekonomik kalkınmayı tetikleyecek, bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını, yatırım çekmesini sağlayacak en önemli projedir” dedi.

Filyos Vadi Projesi hayata geçtiğinde bölgede işsizlik sorununun büyük ölçüde çözüleceğini vurgulayan Vali Çınar şunları söyledi; “Proje tamamlandığında yaklaşık 20-30 bin bölge insanımıza doğrudan veya dolaylı istihdam sağlanarak, bölgemizin en önemli sorunlarından birisi olan işsizlik sorunu da önemli ölçüde çözülmüş olacaktır. Bölgemiz göç veren değil, göç alan bir cazibe merkezi haline gelecektir.”

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak’ın 596 bin 892 nüfusu, merkez dahil 8 ilçesi, 25 belediyesi, 380 köyü ve kilometrekareye düşen 181 kişilik nüfus yoğunluğu ile ülkemizin önemli illerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin öneminin Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte ülkemiz sanayisine yapmış olduğu katkılarından kaynaklandığının altını çizen Vali Ahmet Çınar, Zonguldak tarihinin taşkömürü havzasının tarihi ile bütünleştiğine dikkat çekerek; “Şehrin oluşumu ve gelişimi çevredeki kömür madenlerinin 1840’lı yıllarda işletilmeye açılması ile başlamış ve bu durum ilimize yerli ve yabancı sermaye girişini de başlatmıştır” dedi.

Ülkenin önemli sanayi merkezlerinden birisi olan Zonguldak’ın, imalat sanayinin çeşitli alt sektörlerinde madencilik, demir-çelik, taşa-toprağa dayalı sanayi, gemi-yat inşası, gıda, tekstil, inşaat, kimya, kağıt, mobilya, oto yan sanayi, makine, enerji vb. alanlarında yatırım yapan bir çok sanayicisi bulunduğunu belirten Vali Ahmet Çınar, Filyos Projesi’nin hayata geçmesiyle birlikte Zonguldak ile birlikte Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan birçok ilin de ekonomik anlamda kalkınacağını ifade etti.

Zonguldak’ın doğal kaynaklar, güzellikler açısından da oldukça zengin bir şehir olduğuna işaret eden Vali Ahmet Çınar,  il coğrafyasının önemli kısmını oluşturan ormanlık alanlar, yaylalar, mağaralar ve su-yeşil kombinasyonunun oluşturduğu doğal güzelliklerle dolu olduğunu vurguladı.

Zonguldak’ı doğaseverlerin gözünde önemli bir çekim merkezi haline getirmek için turizm alanındaki geleceğe yönelik tüm planlamaların bu çerçevede düşünülmesinin önemini dile getiren Vali Ahmet Çınar; “Kısaca ilimiz, zengin tarihi geçmişi, göz alabildiğince yeşili, binlerce yıllık mağaraları, ağaçları ile doğal ve tarihi güzellikleriyle özel bir ildir” dedi.

Zonguldak’ın avantajlarının yanı sıra eksik ve zayıf yönlerinin de farkında olduklarını ifade eden Vali Çınar, şunları söyledi; “Bu avantajlarına karşın ilin zayıf yönlerinin de bilincindeyiz. Bunlar içerisinde özellikle Karadeniz coğrafi yapısından kaynaklanan koşullarımızın ağırlığı, kamu hizmet maliyetlerinin yüksekliği, girişimcilik ve üretim zihniyetimizin yeterince olmayışı, plansız kentleşmenin varlığı, altyapı yatırımlarımızın henüz istenilen seviyede olmayışını sayabiliriz.

Sonuç olarak; şehrin altyapısına yönelik olarak yapılan yatırımları, eğitim-sağlık ve diğer sosyal alanlarda yaşanan gelişmeleri, Filyos Bölgesi’nde yapılacak olan liman ve çeşitli alanlardaki yatırımları, devam etmekte olan enerji ve sulama amaçlı baraj projeleri, ulaşım sektöründe sağlanan gelişmeleri, yatırım yapmaya müsait Organize Sanayi Bölgeleri, turizm potansiyeli ve özel sektör yatırımları ile Zonguldak’ın yakın gelecekte çok daha iyi duruma geleceğini söyleyebiliriz.”

Türkiye’nin kuzey kapısı: FİLYOS PROJESİ
Türkiye, belirlediği 2023 vizyonuna ulaşabilmek ve dünyanın ilk 10 güçlü ekonomisi arasında yerini alabilmek amacı ile sanayinin rekabet gücünün arttırılması, verimliliğin yükseltilmesi, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji değerli ürünleri üretilmesi için kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. Bu nedenle üretime ve ticarete yönelik uygun fiziki altyapı ve imkanlar yaratmaya başlamıştır. Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi, arka sahasında yer alacak olan Filyos Serbest Bölgesi ve ülkemizin en büyük limanlarından biri olan Filyos Limanı ile Filyos yatırım havzasında yer alan, Türkiye’nin üzerinde önemli durduğu ulusal bir yatırım projesidir.

Karma endüstri bölgesi olarak faaliyet gösterecek
Filyos Endüstri Bölgesi, karma endüstri bölgesi olarak faaliyet gösterecektir. Gerekli altyapı hizmetleri ile donatılarak, sanayi için tahsis edilecek üretim bölgeleri olan, endüstri bölgelerinde daha büyük ölçekli entegre yatırımların yer alması hedeflenmektedir. Endüstri bölgelerinde yatırım yapacak gerçek ve tüzel kişilerin ÇED izinleri en geç 2 ay, diğer gerekli izinlerin de 15 gün içinde alabilmeleri için Endüstri Bölgeleri Kanunu ile hüküm altına alınmıştır. Böylelikle endüstri bölgesinde yapılacak yatırımlar, hızlı bir şekilde hayata geçebilecek ve gerekli sanayi altyapı imkanlarından faydalanabileceklerdir. Filyos Endüstri Bölgesi’nde henüz herhangi bir tahsis işlemi yapılmamış olması da sektör kümelenmesi için bir avantaj teşkil etmektedir.

Filyos Serbest Bölgesi
Filyos Serbest Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi’nin hemen arka tarafında yer alan ve Zonguldak Havaalanı’nın yanından geçerek, Çaycuma ilçe merkezine doğru uzanan bir bölgedir. Çaycuma ilçesinin hemen güneyinde ise Ankara-Zonguldak yoluna kadar uzanan ve 620 hektar büyüklüğünde olun, ‘Serbest Bölge Genişleme Alanı’ bulunmaktadır. Serbest bölgeler, gümrük bölgelerinin kapsamı dışında konumlandırılan özel alanlardır. Bu bölgeler, ihracat odaklı yatırımların sayısını arttırmak üzere tasarlanmıştır. Serbest bölgelerin başlıca avantajı ve sağladığı kolaylıklar, bu bölgelerde yapılacak yatırımlar için önemli bir katma değer yaratmaktadır.

Filyos Limanı
Türkiye, Karadeniz’e komşu ülkeler arasında en uzun kıyı şeridine sahip ülke konumundadır. Filyos Limanı tamamlandığında, yıllık 25 milyon ton yük kapasitesine sahip olacak şekilde altyapı inşaatı sürdürülmektedir. Türkiye’nin 3 büyük limanından biri olması planlanan Filyos Limanı’nın altyapı inşaatının 2019 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Liman geniş bir hinterlant alanına sahiptir. Başta Karadeniz havzası ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere, ülkenin ulusal ve uluslararası ticareti Filyos Limanı ile sağlanacaktır. Liman konteynır, dökme, katı-sıvı ve cevher yüklerini elleçlemek üzere gerekli tüm liman tesislerini ve ekipmanlarını bünyesinde barındırmaktadır. Filyos Limanı, serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımları ile birlikte bölgeye gelecek yatırımları tamamlar niteliktedir.

Bölgenin ekonomik kalkınmasını tetikleyecek
Filyos Vadisi Projesi, bölgemizde ekonomik kalkınmayı tetikleyecek, bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını ve yatırım çekmesini sağlayacak en önemli projedir. Proje kapsamında yapımına başlanan liman ayrıca bölgemiz ve ülkemiz için büyük bir önem arz etmektedir. Zonguldak-Karabük-Bartın illerinin yanı sıra çevre illere ve İç Anadolu Bölgesi’ne de hizmet verecektir. Avrupa Birliği Uyum Süreci’nde yürütülen TINA-2020 (Türkiye Ulaşım Altyapı İhtiyaçlarının Belirlenmesi) kapsamında da öncelikli projeler arasında yer alan Filyos Limanı Projesi’nin bir an önce tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir. Bir kısmı Karma Endüstri Bölgesi, bir kısmı da Serbest Bölge olan Filyos Limanı, entegre bir proje niteliği taşıyan Filyos Vadisi Projesi bölgede muhtemel sanayi gelişimine ve yaratacağı lojistik imkanlar düşünüldüğünde, bölgesi ve çevresi açısından da önem arz eden bir projedir.

Zonguldak cazibe merkezi haline gelecek
Filyos Projesi, ilimiz ve bölgemiz ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayarak, bir ticaret merkezi haline getirecektir. Türkiye Denizcilik İşletmeleri 2007 yılı istatistik verilerine göre, Türkiye limanlarında hedeflenen toplam yük miktarı 257 milyon tondur. Filyos Limanı için planlanan yıllık yük kapasitesi ise 25-40 milyon tondur. Bu açıdan bakıldığında Filyos Limanı Projesi, Türkiye deniz taşımacılığı ihtiyacının yüzde 10-15’ini karşılayacak olup, deniz taşımacılığının gelişmesinde ve ürün çeşitliliğinde de hem bölge hem de ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca proje tamamlandığında yaklaşık 20-30 bin bölge insanımıza doğrudan veya dolaylı istihdam sağlanarak, bölgemizin en önemli sorunlarından birisi olan işsizlik sorunu da önemli ölçüde çözülmüş olacaktır. Bölgemiz göç veren değil, göç alan bir cazibe merkezi haline gelecektir.

Vali Ahmet ÇINAR: “Zonguldak 2017 yılı sonu itibarı ile merkezi yönetim bütçesine 3 milyar 204 milyon 836 bin lira gelir sağlanmışken, 1 milyar 810 milyon 596 bin lira gider gerçekleşmiştir. İlimizde gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 177’dir. Zonguldak, genel bütçe vergilerine katkı bakımından da 2017 yılında 81 il arasında, 6’ncı sırada yer almıştır.”

Editör: TE Bilisim