O İddialara bakın ne dedi?

İşadamı Erdoğan Demir, kendisi ve Demir Madencilik Şirketi hakkında Halkınsesi ve Pusula Gazetesi'nin iddialarına yanıt verdi.Demir Madencilik Yönetim Kurulu olarak yapılan açıklamada;20-21/02/2017 tarihli Halkın Sesi Gazetesi ve 20.02.2017 tarihli ve daha önceki nüshalarında Pusula Gazetesinin şirketimizi karalamaya, yıpratmaya yönelik asılsız iddialarına karşı saygıdeğer kamuoyunu aydınlatmak ve gerçekleri açıklamak zarureti doğmuştur.Kamuoyunca bilindiği üzere;FETÖ/PDY terör örgütünün tüm Türkiye’de olduğu gibi Zonguldak’ta da Ticaret ve Sanayi Odalarını, Spor Kulüplerini, sivil toplum kuruluşlarını ve ilin sermayesini ele geçirme ve kendilerinden olmayan büyük şirketleri yok etme planları doğrultusunda, Demir Şirketler grubunun yok edilmesi için kumpas kurgulanmış, suç ve delil uydurularak adım adım uygulanmış ve 2012-2013 yıllarında altı ay arayla üstüste şirketimize iki operasyon yapılmıştır.Bugüne kadar, söz konusu operasyonların ve Savcılık nezdindeki hazırlık soruşturmasının yargısal sürecinin devam ediyor olmasından dolayı gündeme getirilmemiş ise de, ülkemizde meydana gelen 15 Temmuz 2016 tarihli menfur darbe kalkışması sonucu devletimiz tarafından FETÖ/PDY örgütü kapsamında Yargı, Emniyet ve Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan incelemeler sonucunda; şirketimiz hakkında yapılan operasyonlara emniyet, maliye ve yargı aşamasında müdahil olmuş yetkililerin tamamının tutuklandığı ve açığa alındığı ve bir kısmı hakkında ihraç kararları verildiği bilinmektedir.Şirketimize karşı FETÖ/PDY örgütünce kumpas operasyonları düzenleyen ve imzası olan başta Zonguldak Eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak (FETÖ/PDY soruşturması kapsamında halen tutuklu olup, KHK ile rütbeleri sökülmüştür) olmak üzere, o dönemki Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şirketimiz hakkındaki soruşturmayı başlatan İstanbul Özel Yetkili Savcısı Zekeriya Öz (Yurt dışına kaçtı), Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Ankara Adliyespor'un Eski Başkanı İbrahim Ethem Kuriş (Tutuklandıktan sonra serbest bırakılmış ve meslekten ihraç edilmiştir) olmak üzere yargı görevlileri ve Vergi Grup Başkanı Emre Demir (FETÖ/PDY örgütü soruşturması kapsamında görevden alınmış ve meslekten ayrılmıştır) olmak üzere vergi denetim raporlarını hazırlayan görevlilerin 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonraki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandıkları ve görevden el çektirildikleri kamuoyunca bilinmektedir.Ülkemizde meydana gelen menfur kalkışmaya karşılık devletimizin gösterdiği haklı refleks sebebiyle, FETÖ/PDY örgütü mensuplarının ivedi olarak kurum ve kuruluşlardan arındırılması yoluna gidilmesi üzerine ortaya çıkan tablo, şirketimiz hakkında başlatılan soruşturma, iş ve işlemleri yürüten görevlilerin tamamının bu örgüte aidiyeti olduğu şeklindedir. FETÖ/PDY örgütü tarafından şirketimize yapılan operasyon neticesinde hazırlanan polis fezlekesine göre Vergi Denetim Raporu hazırlanması ve tüm operasyonun kasıtlı yapıldığının açık ve net göstergesidir.17/25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra niyetleri alenen ortaya çıkan FETÖ/PDY örgütü ve uzantılarının 2012-2013 yıllarında şirketimize yapılan operasyonlarda istediklerini elde edememeleri üzerine düzmece polis fezlekesindeki asılsız iddiaları o dönem muhbirliğini yapan Halkın Sesi Gazetesi ve Mustafa Özdemir ve son zamanlarda Pusula Gazetesi ve Ali Rıza Tığ aracılığı ile tekrar gündeme getirilmesini, şirketimiz ve şirketimiz üzerinden kamu kurumlarının, devlet ve hükümet yetkililerinin yıpratılmaya çalışılmasını ülkemizin içinde bulunduğu dönem itibariyle çok manidar bulmaktayız.   Halkın Sesi Gazetesi İddialarına Cevaplarımız;Halkın Sesi Gazetesinde “Şirketimizin 120 Milyon TL vergi cezası borcu olduğu, Demir Ailesi’nin yeğenlerine ait 3 ayrı şirket kurdurularak şirketin içinin boşaltıldığı,  mal varlığını başka şirketlere aktardığı, Vergi Dairesinin bu şirketlerin mal varlığına neden el koymadığı, TTK’ nın Demir Madencilikten rödevans parasını neden talep etmediği” iddia edilmektedir.  1. Malum gazetenin aynı haberinde “Sistem nasıl işliyor” başlığı altında anlatılan asılsız iddialar ise; 2012 ve 2013 yıllarında şirketimize yapılan operasyonlarda muhbirliği sabit olan Mustafa Özdemir adlı gazetecinin asılsız ve uydurma iddiaları olup, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz kalkışmasından sonra açıkça ortaya çıkan FETÖ/PDY yapılanmasının şirketimizi mali yönden çökertmek ve yok etmek için düzmece olduğu ortaya çıkan polis fezlekesinin tekrarından ibarettir.


  2. Demir Madencilik A.Ş. 2016 yılında bağlı bulunduğu Karaelmas Vergi Dairesine 5.280.000,00TL  (Beş milyon ikiyüzseksen bin TL) ödeme yapmış olup, 20.02.2017 tarihi itibariyle Vergi Dairesi’ne 443.276,63 TL (Dörtyüz kırküçbin ikiyüzyetmişaltı TL) borcu bulunmaktadır.  Söz konusu borç tutarı 20.02.2017 tarihinde Karaelmas Vergi Dairesinden alınmış resmi belge ile ekte sunulmuştur.


  3. Demir Madencilik A.Ş. sigorta prim borçlarını 6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırarak 02.01.2017 tarihinde 14.575.677,73 TL (ondörtmilyon beşyüzyetmişbeşbin altıyüzyetmişyediTL ) SGK prim ödemesini tek seferde yaparak borcunu kapatmış olup, resmi belgelerle sabittir.


  4. Demir Madencilik A.Ş. mal varlıklarının başka şirketlere aktarıldığı iddiası asılsız ve şirketimizi karalamaya yönelik olduğu açıkça görülmektedir. Şirketinin içini boşaltmayı düşünen bir firmanın 20 milyon TL’ yi geçen vergi ve sigorta ödemesi yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.


  5. Malum gazetede haberine göre “Demir Ailesinin çocuklarına kurdurdukları paravan şirkete kendi şirketlerinin tüm varlıklarını devrettiği, çocuklar adına kurulan şirketlerin son dönemlerdeki mal varlığında büyük artış olduğu” iddiası tamamen hayal ürünüdür. Nitekim, gazete haberinde adı geçen Sercan Demir ve İrfan Demir adına kurulmuş herhangi bir şirket olmadığı gibi, bu isimlerin şirket yetkilisi, ortaklığı veya gerçek kişi olarak ticaret sicilinde herhangi bir kaydı bulunmadığı Ticaret Sicil Müdürlüğünce ekte verilen resmi evraklarla sabittir. Harun Demir adına yeni kurulduğu iddia edilen şirket ise 2010 yılından bu yana faaliyettedir. Kaldı ki, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak ilgili kişilerin şirket kurmasında nasıl bir mahsur bulunduğu da anlaşılamamıştır. Dolayısıyla, Demir Ailesinin çocukları üzerine kurulduğu iddia edilen şekilde şirketler olmadığı gibi, bu şirketlere Demir Madencilikten herhangi bir mal varlığının devredilmesi de söz konusu değildir.


  6. Vergi Dairesince şirketimizin içinin boşaltılarak sözde devir edildiği şirketlerin mal varlığına neden el koyulmadığı sorusu ise tamamen mesnetsiz olup abesle iştigaldir.


  7. Şirketimiz ve TTK arasındaki tüm iş ve işlemler ilgili kanun, yönetmelik ve rödevans sözleşmeleri çerçevesinde tüm hukuki sorumluluklar yerine getirilerek yürütülmektedir. TTK tarafından ödemeler ile ilgili tüm rödevanslı saha işletmelerine yapılan uygulama ve işlemlerde şirketimize hiçbir ayrıcalık yapılmamaktadır.
 Pusula Gazetesi İddialarına Cevaplarımız;Pusula Gazetesinde “Hazine arazisi üzerine kaçak bina yapıldığı, Zonguldak Belediyesinin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmadığı, komisyonda reddedilmesine rağmen Belediye Meclisinde imar değişikliği yapıldığı, hem Demir Ailesi hem de Zonguldak Belediyesi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı” iddiaları yer almaktadır.  1. Kanal Z ve Yeni Adım Gazetesinin bulunduğu söz konusu binaya ilişkin Maliye Hazinesince Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan 2012/375 Esas Nolu davada 2013/492 Karar No ile işlem tesis edilmiş ve şirketimiz tarafından 2009 yılından bu yana Zonguldak Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne ecrimisil ödenmektedir.


  2. Milli Emlak Müdürlüğünün talebi ile  ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak imar değişikliği talep edilmiş olup, Belediye Meclisince bu imar değişikliği kabul edilmiştir.


  3. Belediye Meclisi kararlarının komisyon kararlarının üzerinde olduğu kanunen açık olup, değişiklik yetkisinin Belediye Meclisinde olduğu tüm kamuoyunun malumu olmasına rağmen söz konusu gazete ve yazarı algı operasyonu ile kanunsuz bir iş yapılmış gibi göstermenin nafile çabası içindedir.
 Şirketimiz hakkında asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunan bu iki gazeteden;Pusula Gazetesinin sahibi olan A.R.T. Ajans Basın Yayın İletişimin 250.000 TL civarında SGK borcu, 200.000 TL civarında vergi borcu olduğu, Halkın Sesi Gazetesinin sahibi olan Batı Karadeniz Medya Gazetecilik-Yayıncılık LTD. ŞTİ.’nin 400.000 TL üzerinde SGK borcu, 300.000 TL civarında vergi borcu olduğu iddia edilmektedir ki, şirketimiz hakkında asılsız iddialarda bulunan bu iki gazetenin vergi ve sigorta borçlarının Demir Madencilik’ in vergi ve sigorta borcundan fazla olması da manidardır.Bu iki yayın grubunun şirketimizin sigorta ve vergi borçları olduğu yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmadığı halde, kendi yayın gruplarının sigorta ve vergi borçlarını ödemeden faaliyetlerine nasıl devam ettiği ve bu borçları hususunda ne tür işlemler yaptıklarını da kamuoyuna açıklamaları merakla beklenmektedir.Ayrıca, Halkın Sesi Gazetesinin sahibi olan Batı Karadeniz Medya Gazetecilik-Yayıncılık LTD. ŞTİ.’nin vergi ve SGK ödemelerinden kurtulmak ve üçüncü kişilere olan borçlarını ödememek için kendi yayını olan gazetede de haber yaptığı muvaazalı temlik hususunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.Yukarıdaki net ve belgeli açıklamalardan anlaşılacağı üzere, malum iki gazetenin şirketimizi karalamak, yıpratmak, itibarsızlaştırmak amacı taşıyan bu tür haberleri ile kamuoyunu sürekli meşgul ederek, art niyetli asılsız ve mesnetsiz iddialarla kamuoyunu yanlış yönlendirmeye ve şirketimiz ve kamu kuruluşları, devlet ve hükümet yetkileri hakkında olumsuz algı yaratmaya çalıştıkları görülmektedir.Bu gazeteler bugüne kadar şirketimiz hakkındaki asılsız ve karalayıcı iddiaları nedeniyle haklarında açılan birçok davayı kaybetmelerine rağmen büyük bir hezeyan ve aymazlık içerisinde bu tutumlarına devam etmektedirler.Şirketimiz, Zonguldak İlinde edindiği sermaye ile yine Zonguldak İlinde yatırım yapmaya, üretim ve istihdam sağlamaya devam edecektir. 2017’nin ikinci yarısından itibaren şirketimizce hayata geçirilecek olan enerji, gayrimenkul ve turizm alanlarındaki yeni yatırım projeleri değerli Zonguldak halkı ile paylaşılacaktır.Bu iki gazetenin asılsız iddiaları hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla arz eder, 500 ün üzerinde istihdam sağlayan Demir Madencilik A.Ş.’den çok daha fazla vergi ve sigorta borçları bulunan bu iki gazetenin şirketimiz hakkındaki asılsız ve mesnetsiz iddialarını kamuoyunun takdirine sunarız.Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan ilke kararı gereğince iş bu tarihten sonra şirketimiz hakkında basında yer alacak her türlü haber ve yorumlara ilişkin açıklama yapılmayacağı, muhatap alınmayacağı ve yasal yollara başvurulacağını kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. Demir Madencilik A.Ş.  Yönetim Kurulu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.